Snel Huur Wonen
Verhuurmakelaar

Bemiddelingsvoorwaarden

Voorwaarden inschrijving

 1. Definities
 2. Snel Huur Wonen: Snel Huur Wonen Verhuurmakelaar
  Snel Huur Wonen internetsite: de website van Snel Huur Wonen (www.snelhuurwonen.nl)
  Ingeschrevene: de (rechts) persoon die zich heeft ingeschreven als woningzoekende bij Snel Huur Wonen.
  Inschrijving: Inschrijving bij Snel Huur Wonen, via internet, telefonisch of ten kantore van Snel Huur Wonen geeft het recht op toegang tot het actuele huuraanbod van Snel Huur Wonen.

 3. Toepasselijkheid
 4. 2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving van de Snel Huur Wonen internetsite.

 5. De inschrijving
 6. 3.1 De inschrijving geeft de ingeschrevene recht op toegang tot het actuele huuraanbod van Snel Huur Wonen.
  3.2 De inschrijving is geldig gedurende een periode van een half jaar, waarbij de dag van inschrijving als ingangsdatum geldt. De inschrijving is actief indien Snel Huur Wonen alle gevraagde gegevens volledig en naar de waarheid ingevuld heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de Voorwaarden Inschrijving.
  3.3 Het ingeschreven staan bij Snel Huur Wonen vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte
  3.4 Eventuele klachten of problemen betreffende de inschrijving kunnen uitsluitend worden ingediend door een email te zenden naar Snel Huur Wonen.

 7. Het bemiddelingstraject
 8. 4.1 Nadat een ingeschrevene een passende woonruimte heeft gevonden, is de ingeschrevene een eenmalige vergoeding voor de bemiddeling verschuldigd. Deze is gelijk aan de maandelijkse huurprijs (inclusief voorschot levering, diensten en energie) zoals deze bij aanvang van de huur vermeld wordt bij de ondertekening de huurovereenkomst. De vergoeding wordt vermeerderd met 19% BTW.
  4.2 Een ingeschrevene, die via Snel Huur Wonen passende woonruimte heeft gevonden, ontvangt na aanvaarding van de woonruimte, geen nieuw woningaanbod meer en worden de werkzaamheden beëindigd. Om in het kader van de inschrijving opnieuw in aanmerking te komen voor een woonruimte via Snel Huur Wonen dient u zich kenbaar te maken.

 9. Toepasselijk recht
 10. 5.1 Op alle in het kader van de inschrijving ontstane relaties tussen Snel Huur Wonen en ingeschrevenen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de omschreven relaties, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Snel Huur Wonen
KvK: 27355479
BTW: 175462203B01

Snel Huur Wonen onderscheidt zich met service, snelheid, kwaliteit, klantvriendelijkheid en is goedkoop!

Contact | Disclaimer

 
Copyright 2011 © Snel Huur Wonen   |   Webdesign Leiden